BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - LABOR CODE -  CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG, HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG 2017 (VIỆT - ANH - HOA)

Giá bìa: 450.000₫
Giá bán: 295.000₫

- +
Mua hàng

      Thời gian qua, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về lao động, như: Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14-11-2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28-12-2016 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30-06-2016 Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động, Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25-10-2016 Hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03-02-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam....  

Để các cơ quan doanh nghiệp & người lao động có được các tài liệu nói trên, Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách dưới đây và được dịch sang 3 thứ tiếng .Đặc biệt chúng tôi đã dịch luật lao động, nghị định, thông tư về tiền lương áp dụng từ năm 2017:

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - LABOR CODE -  CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG, HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG 2017 (VIỆT - ANH - HOA)

Cuốn sách gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 (tiếng Việt - Anh - Hoa)

Phần thứ hai. Quy định mới nhất về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tiếng Việt - Anh - Hoa)

Phần thứ ba. Quy định mới nhất về tiền lương (tiếng Việt - Anh - Hoa)

Phần thứ tư. Hệ thống thang bảng lương của người lao động 2017

Phần thứ năm. Quy định chi tiết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động

Sách có độ dày 432 trang, giá 450,000đ/ 1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook