CẨM NANG & CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT DÀNH CHO PHỤ NỮ

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

     Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp, đảm bảo cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy sự bình đẳng, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, Trung tâm Sách Pháp luật liên kết với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:

CẨM NANG & CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT DÀNH CHO PHỤ NỮ

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022)

Phần thứ hai. Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ - Luật Bình đẳng giới và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ tư. Luật Trẻ em và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ năm. Tra cứu, hỏi đáp pháp luật mới nhất về hôn nhân gia đình, chế độ thai sản

Phần thứ sáu. Mức xử phạt về các hành vi vi phạm chế độ hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới

Phần thứ bảy. Kỹ năng soạn thảo văn bản trong hệ thống tổ chức Hội phụ nữ Việt Nam

Phần thứ tám. Tham khảo các bài diễn văn, phát biểu của cán bộ Hội phụ nữ các cấp, các cơ quan đơn vị

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2017.

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook