CẨM NANG CÔNG TÁC DÀNH CHO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

       Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, cùng với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều phong trào tương thân, tương ái, thu hút đông đảo nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác xã hội-nhân đạo, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu, chính sách an sinh, ổn định chính trị-xã hội của Đảng và Nhà nước

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới, Trung tâm Sách Pháp luật liên kết với Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:

 “CẨM NANG CÔNG TÁC DÀNH CHO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Hoạt động Chữ thập đỏ &ø quy định chi tiết và biện pháp thi hành

Phần II. Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và hướng dẫn thực hiện

Phần III. Phương hướng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến 2020

Phần IV. Quy định về trang phục, thẻ hội viên và thể thức trình bày văn bản của Hội Chữ thập đỏ

Phần V. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Phần VI. Quy chế quản lý tài chính đối với các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ

Phần VII. Quy định về quản lý công tác xã hội, tổ chức, hoạt động quản lý hội

Phần VIII. Tuyển chọn một số bài diễn văn, phát biểu dành cho Hội Chữ thập đỏ

Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp lãnh đạo các cơ quan, tổ chức Hội Chữ thập đỏ tìm hiểu, áp dụng và thực hiện đúng chính sách pháp luật.

Sách có độ dày 400 trang, giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn. Xuất bản quý I/2017

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook