“CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC & HỆ THỐNG CÁC TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG MỌI LĨNH VỰC DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN”.

( Hết Hàng )

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

     Đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở. Hệ thống chính trị cơ sở mạnh hay yếu phụ thuộc vào trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Vì vậy, cán bộ, công chức, nhất là Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được xem là “trụ cột” trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành ở cơ sở, là nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cầu nối gắn kết thiết thực giữa nguyện vọng của nhân dân với việc thực hiện đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Chính phủ, pháp luật của Nhà nước; trực tiếp giải quyết mọi công việc liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Vì vậy, việc nâng cao nghiệp vụ công tác và kỹ năng xử lý các tình huống cho Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, Trung tâm giới thiệu sách liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

“CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC & HỆ THỐNG CÁC TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG MỌI LĨNH VỰC DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN”.

Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất: Nghiệp vụ công tác dành cho Chủ tịch xã, phường, thị trấn;

Phần thứ hai: Các kỹ năng cần thiết trong hoạt động của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã;

Phần thứ ba: Các tình huống pháp lý thường gặp trong mọi lĩnh vực;

Phần thứ tư: Nghiệp vụ quản lý tài chính dự án do xã làm chủ đầu tư;

Phần thứ năm: Một số văn bản pháp luật dành cho hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

 

Sách dày 416 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này đến bạn đọc!

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook