CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

       Chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm, điều kiện làm việc của người lao động… là những vấn đề được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Do đó, để có những chính sách phù hợp đối với người lao động, người sử dụng lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế, Chính phủ và Bộ ngành liên quan đã ban hành những quy định mới như: NĐ số 153/2016/NĐ-CP ngày 14-11-2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; NĐ số 39/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động; NĐ số 37/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; NĐ số 44/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; TT số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01-9-2016 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động; TT số 19/2016/TT-BYT ngày 30-6-2016 hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động; TT số 15/2016/TT-BYT ngày 15-5-2016 Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội; TT số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26-7-2016 hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; QĐ số 828/QĐ-BHXH ngày 27-5-2016 Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời nắm bắt được những quy định mới về chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, khen thưởng; chế độ bảo hiểm xã hội và những vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động. Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: "CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: PHẦN I. CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG; PHẦN II. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THANG, BẢNG LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP; PHẦN III. CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẦN IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, TỰ NGUYỆN; PHẦN V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ; PHẦN VI. CHÍNH SÁCH CHI TRẢ VÀ HỒ SƠ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI; PHẦN VII. CÔNG TÁC THANH TRA VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.

Đây là tài liệu kham khảo hữu ích dành các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp, người lao động tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật.

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2016.

            Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: 0903.219739 – 0988.304852

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook