Cuốn Sách: Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới. 

Giá bìa: 365.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm góp phần quán triệt, thực hiện tốt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành cuốn sách: Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới. 

Đại hội XII của Đảng đề ra đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó Nghị quyết xác định nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Quan điểm của Đảng thể hiện sự phát triển tư duy, nhận thức lý luận của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, phát triển. 
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành cuốn sách:
Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới. 

cuốn sách: Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới. 

Nội dung cuốn sách Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới gồm có:
Phần I: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Phần II: Quan điểm của Đảng về bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;
Phần III: Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh;
Phần IV: Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;
Phần V: Phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;
Phần VI: Luật Biển Việt Nam và những quy định mới về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Sách được in với hình thức đẹp, khổ 19 x 27cm, dày 400 trang, giá bìa: 365.000đồng/cuốn. In và nộp lưu chiểu quý I/2019.
Vậy, trân trọng giới thiệu đến quý cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết để đặt mua kịp thời./.

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook