Sách Kỹ Năng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Tổng Hợp Các Tình Huống Vướng Mắc Thường Gặp Trong Đấu Thầu Qua Mạng Kiểm Tra, Giám Sát Và Xử Lý Các Vấn Đề Về Đấu Thầu

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 258.000₫

- +
Mua hàng

Luật Đấu thầu 2013 đi vào thực thi đã tạo ra khung pháp lý khá đầy đủ về công tác đấu thầu. Những quy định có liên quan đến đấu thầu, đặc biệt đấu thầu qua mạng cũng đang được Chính phủ , Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, góp phần tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế - xã hội trong đấu thầu, phù hợp với thông lệ quốc tế.
Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đấu thầu, Trung Tâm Sách Pháp Luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: 
Kỹ Năng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Tổng Hợp Các Tình Huống Vướng Mắc Thường Gặp Trong Đấu Thầu Qua Mạng Kiểm Tra, Giám Sát Và Xử Lý Các Vấn Đề Về Đấu Thầu

Cuốn sách trình bày dưới dạng chuyên đề, hỏi đáp tình huống sẽ giúp bạn đọc dễ theo dõi, gồm các phần chính sau:
Phần Thứ Nhất. Tra Cứu Các Vấn Đề Cơ Bản Về Đấu Thầu Và Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu
Phần Thứ Hai. Tra Cứu Quy Trình Chi Tiết Lựa Chọn Nhà Thầu
Phần Thứ Ba. Tình Huống Vướng Mắc Thường Gặp Khi Ký Kêt Hợp Đồng Với Nhà Thầu
Phần Thứ Tư. Tình Huống Vướng Mắc Thường Gặp Khi Đấu Thầu Qua Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia
Phần Thứ Năm. Tình Huống Vướng Mắc Thường Gặp Trong Mua Sắm Tập Trung, Mua Sắm Thường Xuyên, Giao Nhiệm Vụ, Đặt Hàng Hoặc Đấu Thầu Cung Cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ Công Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước
Phần Thứ Sáu. Tình Huống Vướng Mắc Thường Gặp Trong Kiểm Tra, Giám Sát Hoạt Động Đấu Thầu Và Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Về Đấu Thầu
Phần Thứ Bảy. Tra Cứu Các Quy Định Mới Nhất Của Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý III/2020
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook