GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VƯỚNG MẮC, TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP VỀ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 275.000₫

- +
Mua hàng

       Công tác đấu thầu đóng góp những thành tựu to lớn cho sự phát triển kinh tế. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, điều đó càng khẳng định vai trò và tầm quan trọng của đấu thầu theo quy định của pháp luật. Việc ban hành Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các Bộ, ngành thời gian qua đãõ góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu của nước ta trong các lĩnh vực:  đấu thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp.

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý hoạt động đấu thầu, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VƯỚNG MẮC, TÌNH HUỐNG
THƯỜNG GẶP VỀ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. Giải đáp một số vướng mắc, tình huống trong đấu thầu.

Phần thứ hai. Giải đáp các tình huống thực tế về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Phần thứ ba. Giải đáp các tình huống thực tế về lựa chọn nhà đầu tư trong đấu thầu.

Phần thứ tư. Quy định chi tiết lập hồ sơ  mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

Phần thứ năm. Luật Đấu giá tài sản.( mới được quốc hội thông qua: luật số 01/QH14 ngày 17/11/2016)

Sách có độ dày 400 trang, giá 350,000đ/ 1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook