HỆ THỐNG TOÀN VĂN CÁC LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Giá bìa: 380.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV đã thông qua 12 luật sau:

-   Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 số 04/2017/QH14 ban hành ngày 12/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

-   Luật Quản lý ngoại thương 2017 số 05/2017/QH14 ban hành ngày 12/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

-   Luật Đường sắt 2017 số 06/2017/QH14 ban hành ngày 16/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018

-   Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ban hành ngày 19/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018

-   Luật Thuỷ lợi số 08/2017/QH14 ban hành ngày 19/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018

-   Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ban hành ngày 19/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

-   Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số10/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018

-   Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

-   Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự số 12/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

-   Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018

-   Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018

-   Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 15/2017/QH14 ban hành ngày 21/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến các Luật nói trên, Trung tâm Pháp luật Sài Gòn Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:

HỆ THỐNG TOÀN VĂN CÁC LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 474 trang, Giá: 380.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2017.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook