Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng theo bộ luật dân sự số 91/2015/QH 13

Giá bìa: 365.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 428 trang, Giá: 365.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2017.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook