HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

     Thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  đã được ban hành nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh như : Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW ngày 21-11-2016 Thực hiện một số điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20-09-2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Quy định 29-QĐ/TW ngày 25-07-2016 Thi hành Điều lệ Đảng....

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nghiệp vụ cần thiết trong quá trình sinh hoạt và công tác, chúng tôi đã giới thiệu dưới dạng hỏi đáp các quy định mới nhất của Đảng về Điều lệ Đảng, các nghiệp vụ công tác của cấp ủy Đảng và bí thư chi bộ như tổ chức cơ sở Đảng, sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, công tác tài chính của Đảng....

Để quý cơ quan, đơn vị có được tài liệu nói trên, Trung tâm Sách Pháp luật liên kết với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:

HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG GIẢI ĐÁP MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

Nội dung sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay

Phần thứ hai. Giải đáp cụ thể về  thi hành Điều lệ Đảng

Phần thứ ba. Giải đáp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp

Phần thứ tư. Giải đáp về  nghiệp vụ công tác đảng viên

Phần thứ năm. Giải đáp về tổ chức và hoạt động của cấp ủy Đảng

Phần thứ sáu. Giải đáp về thu, chi tài chính trong Đảng.

 

Sách đẹp, khổ 19x27cm, dày 400 trang, bìa cứng. Giá: 350,000đ. NXB. Hồng Đức. Xuất bản quý I/2017

 

Điện thoại liên hệ: 08.39875351 -  0988.304852 - 0903.219739

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook