LUẬT KẾ TOÁN VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ÁP DỤNG TỪ NĂM 2017

Hết Hàng

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

      Tại kỳ họp thứ 10, Khóa XIII, Quốc hội đã thông qua và ban hành Luật kế toán nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế vừa phù hợp với nền kinh tế thị trường đang dần hoàn thiện của Việt Nam và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ năm 2017. Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện công tác kế toán tại các tổ chức đơn vị, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. Đồng thời, để hỗ trợ thực hiện công tác kế toán, một số văn bản mới liên quan đã được ban hành, cụ thể gồm: Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27-12-2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế; Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20-01-2017 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC); Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15-11-2016 của Bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài; Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15-11-2016 của Bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31-10-2016 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;…

Nhằm giúp các tổ chức, đơn vị và cá nhân cập nhật những quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện Luật kế toán đã được công bố; tìm hiểu và bổ sung văn bản pháp luật có liên quan đến công tác kế toán, cụ thể như chính sách mới về thuế, phí và lệ phí, hóa đơn; các hành vi vi phạm và mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán;… Nhà xuất bản Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu quyển sách:

“LUẬT KẾ TOÁN VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ÁP DỤNG TỪ NĂM 2017”

Nội dung quyển sách gồm có các phần cụ thể như sau:

Phần thứ nhất. Luật kế toán và quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện (áp dụng từ năm 2017);

Phần thứ hai. Quy định chi tiết Luật phí, lệ phí và các chính sách mới về lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài;

Phần thứ ba. Các chính sách mới về thuế, hóa đơn áp dụng trong hoạt động của kế toán;

Phần thứ tư. Các hành vi vi phạm và mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán (cụ thể gồm các hành vi vi phạm và mức xử phạt về chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính, quyết toán kế toán; về đăng ký, kê khai, nộp thuế; về đăng ký, kê khai nộp phí và lệ phí; về mua, sử dụng và báo cáo sử dụng hóa đơn).

 

Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn. Xuất bản quý I/2017

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook