LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐẦU TƯ, MUA SẮM, SỬ DỤNG, ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ, BÁN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Do vậy, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công được coi là nghĩa vụ và trách nhiệm của những người đứng đầu tất cả các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị được đầu tư, mua sắm trang bị tài sản. Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, khắc phục những hạn chế và bất cập trong Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, ngày 21/6/2017, Quốc hội khóa 14 đã biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản công số: 15/2017/QH14 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018).

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc cập nhật và tra cứu những văn bản pháp luật mới của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công, cũng như các quy định có liên quan khác, Nhà xuất bản Lao Động liên kết với Trung tâm giới thiệu sách xuất bản cuốn sách:

“LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐẦU TƯ, MUA SẮM, SỬ DỤNG, ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ, BÁN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC”

       Nội dung cuốn sách, ngoài phần thứ nhất trình bày dưới dạng văn bản, những phần còn lại được trình bày theo dạng tra cứu:

Phần thứ nhất: Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần thứ hai: Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản nhà nước;

Phần thứ ba: Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ tư: Điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước và quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước;

Phần thứ năm: Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ sáu: Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định;

Phần thứ bảy: Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Sách dày 416 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

Trân trọng giới thiệu cuốn sách này cùng bạn đọc!

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook