LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VÀ VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI VIỆT.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

      Ngày 18/11/2016, tại kỳ họp lần thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 gồm 09 chương, 8 mục, 68 điều thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Để kịp thời thông tin đến bạn đọc Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng như các văn bản về điều chỉnh hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; điều chỉnh về cơ cấu, tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo;... Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:          

LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VÀ VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI VIỆT.

Nội dung cuốn sách gồm các phần:

Phần thứ nhất. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Phần thứ hai. Văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đối với đạo Phật,Đạo Thiên Chúa, Đạo Hồi,Đạo Cao Đài……………….

Phần thứ ba. Quy định về cơ cấu, tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo

Phần thứ tư. Bộ thủ tục hành chính và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Phần thứ năm. Văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt

Sách có độ dày 400 trang, giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook