NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Thời gian gần đây, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều quy định mới về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực như: Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (áp dụng từ ngày 5-10-2017) Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 03-04-2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13-03-2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Nghị định 41/2017/NĐ-CP - Sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính thủy sản; chăn nuôi; quản lý rừng,

Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Trung tâm Sách Pháp luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách:

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 406 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý III/ 2017.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc.

 

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook