quản trị nhân sự & các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính nhân sự

Giá bìa: 335.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 424 trang, Giá: 335,000đ. NXB. Hồng Đức. In & nộp lưu chiểu quý I/2015.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook