quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Giá bìa: 335.000₫
Giá bán: 230.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 19x27cm, dày 424 trang, bìa mềm. Giá: 335,000đ. NXB. Hồng Đức. In & nộp lưu chiểu quý IV/2015.

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook