Sách 230 Câu Hỏi - Đáp Về Khiếu Nại, Tố Cáo & Quy Trình Thanh Tra, Tiếp Công Dân, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Và Phòng, Chống Tham Nhũng

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

        Khiếu nại, tố cáo là quyền, đồng thời là nghĩa vụ của công dân được ghi nhận tại Hiến pháp nước ta. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật sẽ góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Hệ thống pháp luật về  tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nước ta cũng ngày càng hoàn thiện.
        Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật  hiện hành trong lĩnh vực khiếu nại và tố cáo, tiếp công dân, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: 230 CÂU HỎI - ĐÁP VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO - QUY TRÌNH THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

sách 230 Câu Hỏi - Đáp Về Khiếu Nại, Tố Cáo & Quy Trình Thanh Tra, Tiếp Công Dân, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Và Phòng, Chống Tham Nhũng

        Cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất. HỎI - ĐÁP VỀ LUẬT KHIẾU NẠI
Phần thứ hai. HỎI - ĐÁP VỀ LUẬT TỐ CÁO
Phần thứ ba. HỎI - ĐÁP VỀ LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
Phần thứ tư. QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH
Phần thứ năm. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO
Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo; nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức các cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 20x28cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý III/2021    
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook