Sách Các văn bản quy định về luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản, thanh toán vốn đầu tư, chế độ công tác phí

Giá bìa: 450.000₫
Giá bán: 400.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị cuốn sách "Các văn bản quy định về luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản, thanh toán vốn đầu tư, chế độ công tác phí". Với mong muốn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp cùng đông đảo bạn đọc trong việc nghiên cứu tìm hiểu và tổ chức thực hiện các quy định mới có liên quan đến luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản, thanh toán vốn đầu tư, chế độ công tác phí

Trong nhiều năm qua, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan đã ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý về tài chính, tài sản, đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, v.v... Đặc biệt mới nhất có: Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách "Các văn bản quy định về luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản, thanh toán vốn đầu tư, chế độ công tác phí".

Sách Các văn bản quy định về luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản, thanh toán vốn đầu tư, chế độ công tác phí

Nội dung cuốn sách Các văn bản quy định về luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản, thanh toán vốn đầu tư, chế độ công tác phí gồm các phần:
Phần thứ nhất: Luật Đấu thầu và các quy định mới nhất về đấu thầu
Phần thứ hai: Luật Đầu tư công và các quy định mới nhất về đầu tư công
Phần thứ ba: Luật Xây dựng và các quy định mới nhất về xây dựng
Phần thứ tư: Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Phần thứ năm: Quy định mới về quản lý, thanh toán vốn ngân sách nhà nước
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!
Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày 1,100 trang, Giá: 450.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2017.     
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook