Sách Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Bí Thư Đoàn Các Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Và Danh Sách Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đoàn Khóa XII Nhiệm Kỳ 2022-2027

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Để giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước, của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên trong giai đoạn mới, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn Sách Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Bí Thư Đoàn Các Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Và Danh Sách Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đoàn Khóa XII Nhiệm Kỳ 2022-2027

Sách Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Bí Thư Đoàn Các Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Và Danh Sách Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đoàn Khóa XII Nhiệm Kỳ 2022-2027

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Phần thứ hai. Văn bản hướng dẫn hoạt động cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong tình hình mới
Phần thứ ba. Luật thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên việt nam & chế độ chính sách  đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
Phần thứ tư. Tham khảo các bài phát biểu, diễn văn tại các đại hội, hội nghị &  các sự kiện quan trọng của đoàn
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi có sử dụng, tham khảo một số bài viết trên internet… của các tác giả khác nhưng chưa liên hệ trực tiếp được để xin phép. Rất mong nhận được sự lượng thứ và chia sẻ của các tác giả ! 

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý II/2023     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook