Sách Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước

Giá bìa: 481.000₫
Giá bán: 380.000₫

- +
Mua hàng

Chi nhánh nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước Cuốn Sách Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế)
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nay đã và đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho quản trị nhà nước. Một nền quản trị nhà nước có hiệu quả sẽ góp phần phát huy các thế mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, ngược lại, có thể là trở lực kìm hãm sự phát triển chung. Do vậy, cần có những thay đổi từ cách nghĩ, cách làm trong quản trị nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của 3 đơn vị là Học viện Hành chính quốc gia, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) và Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp tổ chức.

Sách Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước

Sách Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
Phần thứ nhất: Tư duy khoa học hệ thống trong quản trị nhà nước và cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ tư; 
Phần thứ hai: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước; 
Phần thứ ba: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng và phát triển bền vững.

Sách đẹp, khổ 16x24 cm, dày 700 trang, Giá: 481.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2019.     

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook