Sách Đơn Giá Xây Dựng Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh 2018 - Phần Lắp Đặt - Khảo Sát và Sửa Chữa

Ngày 11/07/2018, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 2891/QĐ-UBND về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới khu vực TP.HCM. Theo đó, Bộ đơn giá xây dựng thay thế, sửa đổi, bổ sung khu vực thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các phần: Phần Xây dựng (sửa đổi, bổ sung); Phần Lắp đặt (bổ sung); Phần Khảo sát xây dựng (thay thế).

Giá bìa: 465.000₫
Giá bán: 335.000₫

- +
Mua hàng

     Bộ Đơn Giá Xây Dựng Công Trình - Phần Lắp Đặt, Khảo Sát và Sửa Chữa Trên Địa Bàn TP.Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 và đã được bổ sung theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của UBND TP. Hồ Chí Minh)

Ngày 11/07/2018, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 2891/QĐ-UBND về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ đơn giá xây dựng thay thế, sửa đổi, bổ sung khu vực thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các phần: Phần Xây dựng (sửa đổi, bổ sung); Phần Lắp đặt (bổ sung); Phần Khảo sát xây dựng (thay thế).

Quyết định này thay thế, sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về công bố Bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Các nội dung còn lại không thể hiện trong Bộ đơn giá xây dựng thay thế, sửa đổi, bổ sung này thay thế, sửa đổi, bổ sung thì giữ nguyên theo Bộ đơn giá xây dựng đã công bố theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Nhằm kịp thời thông tin đến bạn đọc những thông tin mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn Sách:

Đơn Giá Xây Dựng Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh 2018 - Tập 2: Phần Lắp Đặt - Khảo Sát và Sửa Chữa

(Theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh)

Sách Đơn Giá Xây Dựng Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh 2018 - Phần Lắp Đặt - Khảo Sát và Sửa Chữa

Sách Đơn Giá Xây Dựng Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh - Phần Lắp Đặt, Khảo Sát và Sửa Chữa

Cuốn sách có nội dung bố cục như sau:

Phần thứ nhất. Bộ Đơn Giá Xây Dựng Công Trình - Phần Lắp Đặt Trên Địa Bàn Tp.Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 và đã được bổ sung theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của UBND TP. Hồ Chí Minh)

Phần thứ hai.  Bộ Đơn Giá Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát Đặt Trên Địa Bàn Tp.Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 thay thế Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của UBND TP. Hồ Chí Minh)

Phần thứ ba.  Bộ Đơn Giá Xây Dựng Công Trình - Phần Sửa Chữa Đặt Trên Địa Bàn Tp.Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của UBND TP. Hồ Chí Minh)

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 560 trang, Giá: 465.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2018.     

 

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến các Cơ quan, Ban, Ngành và các Đơn vị Xây dựng khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351

Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook