SÁCH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ CÔNG TÁC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong công tác đấu thầu, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao động Xã hội xuất bản cuốn sách: "LUẬT ĐẤU THẦU VÀ CÔNG TÁC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU".

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế nước nhà, ngày càng có nhiều các dự án đầu tư và xây dựng trong nước cũng như đầu tư nước ngoài. Các công trình đòi hỏi ngày càng nâng cao về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ và giá cả. Việc phát triển và quản lý dự án trong nước và quốc tế đã khẳng định, đấu thầu là phương pháp có hiệu quả cao nhất thực hiện mục tiêu này, đảm bảo cho sự thành công của chủ đầu tư. Đấu thầu được xem như một phương pháp quản lý dự án có hiệu quả nhất hiện nay trên cơ sở chống độc quyền, tăng cường khả năng cạnh tranh giữa các nhà thầu. 
Nhằm tạo điều kiện đưa hoạt động đấu thầu đạt hiệu quả cao và đi vào trật tự, thích ứng với nền kinh tế thị trường cũng như huy động được các nguồn lực phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Cũng như tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước thực hiện quản lý việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư nhà nước đúng mục tiêu, phù hợp với quy hoạch. Chính phủ và các cơ quan ban ngành có liên quan đã ban hành nhiều quy định mới liên quan đến vấn đề trên. Cụ thể như sau: TT số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10-12-2018 hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Chỉ thị số 47/CT-TTg chấn chỉnh công tác đấu thầu trong dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước...
Nhà xuất bản Lao động Xã hội xuất bản cuốn sách: LUẬT ĐẤU THẦU VÀ CÔNG TÁC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU.

 SÁCH  LUẬT ĐẤU THẦU VÀ CÔNG TÁC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: 
Phần I. Văn bản hợp nhất về luật đấu thầu và công tác chấn chỉnh hoạt động đấu thầu; 
Phần II. Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 
Phần III. Quy định việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Phần IV. Quy định việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu; 
Phần V. Hướng dẫn các hình thức lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư và mời thầu dịch vụ phi tư vấn.
Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu và tất cả bạn đọc. 
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 392 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý I/2019. 
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook