SÁCH NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁN BỘ TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Công chức Tư pháp – Hộ tịch là chức danh chuyên môn có trách nhiệm tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ, các cán bộ cần có kiến thức chuyên sâu về pháp luật để tham mưu, tư vấn pháp luật liên quan đến quyền nhân thân và các kỹ năng đối thoại, xử lý các tình huống trong công tác hòa giải....
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ dành cho cán bộ Tư pháp – hộ tịch và công chứng viên, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp cùng với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁN BỘ TƯ PHÁP - HỘ TỊCH & Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (Thông tư số: 01/2020/TT-BTP ngày 03-03-2020)

Sách NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁN BỘ TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:
Phần thứ nhất. Nghiệp vụ tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật;
Phần thứ hai. Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng;
Phần thứ ba. Nghiệp vụ và kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật;
Phần thứ tư. Nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở;
Phần thứ năm. Nghiệp vụ đăng ký, thay đổi và quản lý hộ tịch;
Phần thứ sáu. Những quy định pháp lý liên quan đến giao dịch về tài sản, đất đai, nhà ở;
Phần thứ bảy. Những quy định pháp lý về hợp đồng ủy quyền;
Phần thứ tám. Một số quy định pháp lý về thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật và thanh toán, phân chia di sản;
Phần thứ chín. Nghiệp vụ cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
Phần thứ mười. Nghiệp vụ công chứng hợp đồng, giao dịch.
Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/1cuốn. In và nộp lưu chiểu quý II/2020.  

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook