Sách Những Quy Định Mới Về Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy Điều Kiện An Toàn Và Xây Dựng Phương Án Phòng Cháy, Chữa Cháy Tại Các Cơ Sở (Hiệu Lực Áp Dụng Từ 10-1-2021)

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 24/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị thuận lợi trong việc tra cứu các quy định pháp luật về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn cháy cho nhà, các mức xử phạt khi vi phạm, các phương pháp chữa cháy cơ bản, kỹ năng thoát nạn và sơ cấp cứu người bị nạn…; Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:
Những Quy Định Mới Về Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy Điều Kiện An Toàn Và Xây Dựng Phương Án Phòng Cháy, Chữa Cháy Tại Các Cơ Sở (Hiệu Lực Áp Dụng Từ 01-01-2021)

Sách Những Quy Định Mới Về Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy Điều Kiện An Toàn Và Xây Dựng Phương Án Phòng Cháy, Chữa Cháy Tại Các Cơ Sở (Hiệu Lực Áp Dụng Từ 10-1-2021)

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần Thứ Nhất. Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy;
Phần Thứ Hai. Điều Kiện An Toàn Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy Đối Với Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới  Và Thủ Tục Cấp Giấy Phép, Vận Chuyển Hàng Hóa Nguy Hiểm Về Cháy, Nổ;
Phần Thứ Ba. Nội Dung Kiểm Tra Và Các Biện Pháp Xử Lý Sai Phạm Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy;
Phần Thứ Tư. Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình (QCVN 06:2020/BXD);
Phần Thứ Năm. Các Phương Pháp Chữa Cháy Cơ Bản Và Kỹ Năng Thoát Nạn Khi Xảy Ra Cháy Nổ;
Phần Thứ Sáu. Hướng Dẫn Sơ Cấp Cứu Người Bị Nạn Và Xử Lý Các Tình Huống Xảy Ra.

Trong quá trình hệ thống, không tránh khỏi những sơ sót nhất định, rất mong nhận được nhưng góp ý từ bạn đọc để lần xuất bản sau, cuốn sách được hoàn thiện hơn.
Sách dày 420 trang, Bìa mềm, khổ 19x27cm, Giá bìa 395.000 đ/1 cuốn.
 Xuất bản và nộp lưu chiểu quý IV/2020.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook