Sách Quy Định Về Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên, Kết Nạp Đảng Và Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm góp phần giúp các cơ sở Đảng, Bí thư chi bộ trong cả nước nắm rõ và triển khai việc học tập quán triệt các quy định mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư được hiệu quả, Trung tâm Sách Pháp luật phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn Sách: Quy Định Về Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên, Kết Nạp Đảng Và Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao nghiệp vụ công tác đảng nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã được ban hành như: Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28-08-2018 Về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-07-2018 Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Quy định số 02-QĐi/TW ngày 18-07-2018  Về lễ tân đối ngoại Đảng, Hướng dẫn s 65-HD/BTGTW ngày 28-5-2018 Về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII của Đảng...

Để quý cơ quan, đơn vị, các đảng viên có được tài liệu nói trên, Trung tâm Sách Pháp luật phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: Quy Định Về Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên, Kết Nạp Đảng Và Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới

Sách Quy Định Về Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên, Kết Nạp Đảng Và Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới.

Nội dung sách gồm các phần sau đây:

Phần Thứ Nhất. Hướng Dẫn Mới Về Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên & Kết Nạp Đảng

Phần Thứ Hai. Hướng Dẫn Mới  Nhất Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ  Trong Tình Hình Mới

Phần Thứ Ba. Quy Định Chi Tiết Về Lễ Tân Đối Ngoại Đảng

Phần Thứ Tư. Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Các Tổ Chức Của Đảng

Phần Thứ Năm. Quy Định Mới Về Giám Sát, Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên

Sách có độ dày 400 trang, khổ 19x27, xuất bản quý IV/2018, giá phát hành 350.000đ/ 1 cuốn

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ : 0988304852 – 02839875351
Website: sachphapluat.net   ;  email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook