Sách Quy Tắc Ứng Xử Trên Môi Trường Mạng Xã Hội, Nơi Công Cộng, Làm Việc Dành Cho Cá Nhân, Tổ Chức, Đơn Vị Và Doanh Nghiệp

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

        Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách "Quy Tắc Ứng Xử Trên Môi Trường Mạng Xã Hội, Nơi Công Cộng, Làm Việc Dành Cho Cá Nhân, Tổ Chức, Đơn Vị Và Doanh Nghiệp". Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp có tài liệu nghiên cứu nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành công việc

Xây dựng Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp trong xã hội. Trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành. 

Nhà xuất bản Hồng Đức phối hợp cùng với Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế cho xuất bản và giới thiệu quyển Sách Quy Tắc Ứng Xử Trên Môi Trường Mạng Xã Hội, Nơi Công Cộng, Làm Việc Dành Cho Cá Nhân, Tổ Chức, Đơn Vị Và Doanh Nghiệp

Sách Quy Tắc Ứng Xử Trên Môi Trường Mạng Xã Hội, Nơi Công Cộng, Làm Việc Dành Cho Cá Nhân, Tổ Chức, Đơn Vị Và Doanh Nghiệp

         Nội dung cuốn sách gồm có những phần sau:
Phần Thứ Nhất.  Quy Tắc Ứng Xử Và Quy Chế Văn Hóa Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Làm Việc Trong Bộ Máy Chính Quyền Địa Phương
Phần Thứ Hai.  Quy Tắc Ứng Xử Trên Mạng Xã Hội
Phần Thứ Ba.  Bộ Quy Tắc Ứng Xử Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Người Lao Động Làm Việc Trong Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp
Phần Thứ Tư.  Tìm Hiểu Bộ Quy Tắc Ứng Xử Và Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
Phần Thứ Năm. Tiêu Chí Ứng Xử Trong Gia Đình Việt Nam
Phần Thứ Sáu.  Kỹ Năng Giao Tiếp
Phần Thứ Bảy.  Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian
Phần Thứ Tám.  Kỹ Năng Làm Việc Nhóm
Phần Thứ Chín.  Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính
Phần Thứ Mười.  Kỹ Năng Thuyết Trình Trong Hoạt Động Công Vụ
Phần Thứ Mười Một.  Kỹ Năng Tổ Chức Và Điều Hành Hội Họp
Trong quá trình sưu tầm và tuyển chọn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, rất mong nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2021    
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook