Sách Hướng Dẫn Công Tác Kế Toán, Lập Báo Cáo Tài Chính Nhà Nước

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 262.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 01-06-2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2021/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 133/2018/TT-BTC ngày 28-12-2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước. Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung các đơn vị lập Báo cáo tài chính Nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước, bao gồm: Bộ, cơ quan Trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; Bộ, cơ quan Trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù; Sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù;...
 Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính cũng ban hành văn bản mới quy định công tác kế toán, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, chính sách tinh giản biên chế,… Cụ thể như: Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07-4-2021 Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Thông tư số 01/2022/TT-BTC ngày 11-01-2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện; Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 11-01-2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16-12-2021 Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15-11-2021 Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ; Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 29-10-2021 Hợp nhất Thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước; Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22-12-2021 Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11-11-2021 Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;...
Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế xuất bản cuốn sách:
Hướng Dẫn Công Tác Kế Toán, Lập Báo Cáo Tài Chính Nhà Nước.

Sách Hướng Dẫn Công Tác Kế Toán, Lập Báo Cáo Tài Chính Nhà Nước

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn công tác kế toán, lập báo cáo tài chính nhà nước
Phần thứ hai. Quy định mới về quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công
Phần thứ ba. Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước
Phần thứ tư. Chính sách tinh giản biên chế
Phần thứ năm. Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán trưởng, cập nhật kiến thức hàng năm và điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản quý I/2022     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook