Sách Quy Định Cơ Chế Tự Chủ Tài Chính Của Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Chế Độ Chi Tổ Chức Hội Nghị, Hội Thảo Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp.

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 258.000₫

- +
Mua hàng

Nhà xuất bản Tài Chính phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế xuất bản cuốn sách: Quy Định Cơ Chế Tự Chủ Tài Chính Của Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Chế Độ Chi Tổ Chức Hội Nghị, Hội Thảo Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp. Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới về Quy định cơ chế tự chủ tài chính và chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp.

Ngày 21-06-2021, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, việc mở tài khoản giao dịch của đơn vị sự nghiệp công quy định như sau: được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại đối với các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp, kinh doanh, dịch vụ; đơn vị nhóm 3 và nhóm 4 mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại đối với các khoản thu dịch vụ khám, chữa bệnh, dịch vụ y tế dự phòng, học phí theo mức giá quy định của cơ quan có thẩm quyền; định kỳ nộp vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước để quản lý theo quy định; các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định gồm: kinh phí ngân sách nhà nước cấp, các khoản thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí và các khoản khác của ngân sách nhà nước (nếu có) đơn vị mở tại Kho bạc để quản lý; các Quỹ được trích lập theo quy định tại Nghị định này được gửi tiền tại ngân hàng thương mại để quản lý.
Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính cũng ban hành văn bản mới quy định chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp,… Cụ thể như:  Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06-7-2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10-8-2018 quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước; Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21-02-2020 Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;…
Nhà xuất bản Tài Chính phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế xuất bản cuốn sách:
Quy Định Cơ Chế Tự Chủ Tài Chính Của Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Chế Độ Chi Tổ Chức Hội Nghị, Hội Thảo Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp.

Sách Quy Định Cơ Chế Tự Chủ Tài Chính Của Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Chế Độ Chi Tổ Chức Hội Nghị, Hội Thảo Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Quy định cơ chế tự chủ tài chính và chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
Phần thứ hai. Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán trưởng, cập nhật kiến thức hàng năm và điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
Phần thứ ba. Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Phần thứ ba. Chính sách tinh giản biên chế và quy định về vị trí việc làm
Phần thứ tư. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Phần thứ năm. Quy định mới về quản lý tài chính, kiểm soát tài sản, thu nhập, quản lý tài sản công

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản quý I/2022     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook