Sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước & Chỉ Dẫn Áp Dụng Định Mức Chi Tiêu Mua Sắm, Thanh Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Từ Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Mục lục ngân sách Nhà nước (MLNSNN) là quy định có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, hạch toán kế toán tại Kho bạc Nhà nước và các cơ quan, đơn vị liên quan. Sau thời gian thực hiện theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước; Để phù hợp việc xác nhập các các cơ quan, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều, trong đó quy định cụ thể đối với một số mã Chương, mã Khoản, mã Mục, Tiểu mục quy định tại các Phụ lục I, II và III, IV…
Bên cạnh đó, việc kiểm soát các khoản chi thường xuyên đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả cũng rất quan trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm cũng như phát huy được vai trò của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước. 
Để giúp các cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc tra cứu MLNSNN mới; áp dụng đúng các quy định về các khoản chi, tránh thất thoát nguồn ngân sách... Nhà xuất bản Tài chính phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế xuất bản cuốn sách:
Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước & Chỉ Dẫn Áp Dụng Định Mức Chi Tiêu Mua Sắm, Thanh Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Từ Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022

Sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước & Chỉ Dẫn Áp Dụng Định Mức Chi Tiêu Mua Sắm, Thanh Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Từ Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022

Nội dung cuốn Sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước & Chỉ Dẫn Áp Dụng Định Mức Chi Tiêu Mua Sắm, Thanh Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Từ Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022 gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Hệ thống mục lục  ngân sách nhà nước    ;
Phần thứ hai. Kiểm soát các khoản chi đối với mua sắm tài sản công;
Phần thứ ba. Kiểm soát các khoản chi đối với các công trình bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;
Phần thứ tư. Kiểm soát các khoản chi đối với tiền lương và các khoản đóng góp theo tiền lương;
Phần thứ năm. Kiểm soát các khoản chi đối với kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Phần thứ sáu. Kiểm soát các khoản chi từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước  và các khoản chi theo hình thức lệnh chi tiền;
Phần thứ bảy. Kiểm soát các khoản chi đối với chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp;
Phần thứ tám. Kiểm soát các khoản chi đối với thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
Phần thứ chín. Kiểm soát các khoản chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm;
Phần thứ mười. Kiểm soát các khoản chi đối với cơ quan nhà nước thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm;
Phần thứ mười một. Kiểm soát chi đối với các khoản chi tiếp khách, hội nghị, hội thảo, công tác phí.

Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2022     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook