Sách Sổ Tay Dành Cho Công Tác Hiệu Trưởng Và Các Chính Sách Mới Đối Với Giáo Viên, Cán Bộ Chuyên Trách, Sinh Viên, Học Sinh

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Để giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục thuận lợi hơn trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lí nhà trường. Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: Sổ Tay Dành Cho Công Tác Hiệu Trưởng Và Các Chính Sách Mới Đối Với Giáo Viên, Cán Bộ Chuyên Trách, Sinh Viên, Học Sinh

Sách Sổ Tay Dành Cho Công Tác Hiệu Trưởng Và Các Chính Sách Mới Đối Với Giáo Viên, Cán Bộ Chuyên Trách, Sinh Viên, Học Sinh

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác đổi mới phát triển của ngành giáo dục – đào tạo. Phần triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế là cách phát triển nhanh nhất đưa nền giáo dục nước ta tiến kịp với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.
Hiện nay, đội ngũ các hiệu trưởng, cán bộ quản lý giáo dục hằng ngày phải xử lý rất nhiều công việc trong công tác quản lý nhà trường. Để thực hiện nhiệm vụ đó, người cán bộ quản lý phải có hiểu biết vững vàng về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành nhằm thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục.: CT số 1737/CT-BGDĐT ngày 07-05-2018 Về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; NĐ số 57/2017/NĐ-CP ngày 09-05-2017 Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người; NĐ số 06/2018/NĐ-CP ngày 05-01-2018 Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; VBHN số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23-6-2017 Hợp nhất Thông tư ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; QĐ số 751/QĐ-TTg ngày 30-5-2017 Về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên; TT số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10-03-2017 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; TT số 07/2018/TT-BNV ngày 15-06-2018 Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học...
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: 
Phần Thứ Nhất. Mẫu Diễn Văn , Phát Biểu, Bài Nói Chuyện Dùng Trong Trường Học
Phần Thứ Hai. Mẫu Thư Dặn Dò, Chúc Mừng, Cám Ơn, Kêu Gọi Dùng Trong Trường Học
Phần Thứ Ba. Luật Giáo Dục –Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Và Công Tác Quản Lý, Nâng Cao Đạo Đức Nhà Giáo
Phần Thứ Tư. Chế Độ Tiền Lương, Thời Gian Làm Việc Và Các Chính Sách Khác Đối Với Giáo Viên, Học Sinh, Sinh Viên
Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với các trường học và tất cả bạn đọc. 
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 430 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2018.     
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook