Sách Tài Liệu Công Tác Thư Viện, Tiêu Chuẩn Thư Viện Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Và Phổ Thông - Hướng Dẫn Hoạt Động Thư Viện Lưu Động, Luân Chuyển Tài Nguyên Thông Tin

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 22 tháng 11 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT về Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Thông tư quy định rõ năm tiêu chuẩn của thư viện trường mầm non và phổ thông, gồm: Tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dùng, hoạt động thư viện, quản lý thư viện. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ từng cấp học, các tiêu chuẩn này có sự điều chỉnh về nội dung phù hợp.

Nhằm đáp đáp ứng nhu cầu tìm hiểu cụ thể những nội dung trên và các quy định mới liên quan đến hoạt động thư viện. Nhà xuất bản Hồng Đức phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế xuất bản cuốn sách: Tài Liệu Công Tác Thư Viện, Tiêu Chuẩn Thư Viện Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Và Phổ Thông - Hướng Dẫn Hoạt Động Thư Viện Lưu Động, Luân Chuyển Tài Nguyên Thông Tin

Sách Tài Liệu Công Tác Thư Viện, Tiêu Chuẩn Thư Viện Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Và Phổ Thông - Hướng Dẫn Hoạt Động Thư Viện Lưu Động, Luân Chuyển Tài Nguyên Thông Tin

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau:
Phần thứ nhất. Đổi mới hoạt động của thư viện, chuyển đổi số  và phát triển văn hóa đọc
Phần thứ hai. Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
Phần thứ ba. Điêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
Phần thứ tư. Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện 
Phần thứ năm. Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
Phần thứ sáu. Bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
Phần thứ bảy. Chỉ dẫn áp dụng luật thư viện
Phần thứ tám. Mẫu văn bản thường dùng trong thư viện
Phần thứ chín. Tiêu chuẩn quốc gia về thông tin và tư liệu – thống kê, giao dịch mượn liên thư viện

Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý III/2023     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 –  0912373812 –  028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook