Sách Tài Liệu Phòng Chống Tham Nhũng Hướng Dẫn Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

       Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đã được Đảng và Nhà nước quan tâm trong lãnh đạo và chỉ đạo. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là một trong những biện pháp hữu hiệu về phòng, chống tham nhũng. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác quan trọng này, cần phải triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và nền nếp…

Nhằm thực hiện tốt việc kiểm soát tài sản, thu nhập trong công tác cán bộ; Nhà xuất bản Hồng Đức phối hợp cùng với Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế xuất bản cuốn sách: Tài Liệu Phòng Chống Tham Nhũng Hướng Dẫn Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị

Sách Tài Liệu Phòng Chống Tham Nhũng Hướng Dẫn Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị

         Nội Dung Cuốn Sách Gồm Các Phần Sau:
Phần Thứ Nhất. Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị
Phần Thứ Hai. Văn Bản Hợp Nhất Về Luật Phòng Chống Tham Nhũng Và Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương
Phần Thứ Ba. Tìm Hiểu Những Quy Định Chi Tiết Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng
Phần Thứ Tư. Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương
Phần Thứ Năm. Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương
Phần Thứ Sáu. Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Công Chức
Trong quá trình hệ thống, mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi các thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý để hoàn thiện hơn khi tái bản.
Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý I/2021    
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook