Sách Trình Tự, Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Và Quy Trình Tiếp Công Dân Với Các Văn Bản Mới Nhất Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 268.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm giúp những người làm công tác giải quyết khiếu nại nói riêng và bạn đọc nói chung thuận tiện trong việc tìm hiểu và áp dụng Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách “Trình Tự, Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Và Quy Trình Tiếp Công Dân Với Các Văn Bản Mới Nhất Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại”, do Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp (chuyên gia pháp luật cao cấp) biên soạn.

Những năm gần đây, tình hình khiếu nại ở nước ta có xu hướng gia tăng cả về số lượng vụ việc và tính chất phức tạp của khiếu nại. Hàng năm các cơ quan thẩm quyền từ trung ương đến địa phương đã tiếp nhận và xử lý hàng trăm nghìn đơn thư khiếu nại mà chủ yếu về các lĩnh vực đất đai, thuế và xử lý vi phạm hành chính.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, Nhà nước  không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại và tiếp công dân, nhằm bảo vệ hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
Ngày 11-11-2011 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Khiếu nại với nhiều nội dung được quy định mới, tạo cơ chế giải quyết khiếu nại chặt chẽ và mang tính khả thi hơn so với Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998.
Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách
“Trình Tự, Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Và Quy Trình Tiếp Công Dân Với Các Văn Bản Mới Nhất Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại”, do Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp (chuyên gia pháp luật cao cấp) biên soạn.

Sách Trình Tự, Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Và Quy Trình Tiếp Công Dân Với Các Văn Bản Mới Nhất Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại

Cuốn sách được bố cục thành 8 phần:
- PHẦN THỨ I: Những vấn đề chung về khiếu nại ( Từ Điều 1 đến điều 7)
- PHẦN II: Thủ tục khiếu nại và quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại ( Từ Điều 8 đến điều 16)
-PHẦN THỨ III: Thủ tục giải quyết khiếu nại ( Từ Điều 17 đến điều 43)
-PHẦN THỨ IV: Quy trình giải quyết khiếu nại
-PHẦN THỨ V:  Quy trình tiếp công dân 
-PHẦN THỨ VI: Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại 
-PHẦN THỨ VII : Các quy định về giải quyết khiếu nại và tiếp công dân 
-PHẦN PHỤ LỤC: Các quy định áp dụng giải quyết khiếu nại trong một số lĩnh vực 
Với cách biên soạn mới , được bố cục hợp lý , cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có thể dễ dàng năm bắt được những nội dung chủ yếu của Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, cũng như giúp người làm công tác giải quyết khiếu nại có thể áp dụng chính xác, hiệu quả các quy định của luật trong giải quyết khiếu nại.
Ngoài ra cuốn sách còn in Luật Khiếu nại 2011, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất, cùng nhiều văn bản liên quan về các lĩnh vực đất đai, thuế, xử lý vi phạm hành chính cần thiết cho việc giải quyết khiếu nại, giúp cho việc tìm hiểu, tra cứu và áp dụng thuận tiện.
         Hy vọng cuốn sách sẽ có giá trị hữu ích đối với bạn đọc. 
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 520 trang, Giá: 395.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2019. 

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế , ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook