Sổ Tay Kế Toán - Những Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán, Kiểm Toán

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Sổ Tay Kế Toán - Những Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán, Kiểm Toán

Cuốn Sách: Sổ Tay Kế Toán - Những Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán, Kiểm Toán

 

Nội dung cuốn sách gồm 5 phần chính sau:

 

Phần I . Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán, Kiểm Toán, Phí, Lệ Phí, Hóa Đơn

 

Phần II . Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Thuế & Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế 

 

Phần III . Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý, Sử Dụng Tài sản Nhà Nước; Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí; Dự Trữ Quốc Gia; Kho Bạc Nhà Nước

 

Phần IV . Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Hoạch Đàu Tư & Thống Kê

 

Phần V . Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội

 

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2018.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook