sổ tay phổ biến pháp luật dành cho phụ nữ

Giá bìa: 335.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp, đảm bảo cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy sự bình đẳng, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, Trung tâm Sách pháp luật liên kết với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:

SỔ TAY PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT DÀNH CHO PHỤ NỮ

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ  - Luật Bình đẳng giới và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Luật Hôn nhân gia đình và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Luật Phòng chống bạo lực gia đình và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ tư. Luật Trẻ em năm 2016

Phần thứ năm. Mức xử phạt về các hành vi vi phạm chế độ hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới

Phần thứ sáu. Tham khảo các bài diễn văn, phát biểu của cán bộ hội phụ nữ các cấp, các cơ quan đơn vị

Phần thứ bảy. Hướng dẫn soạn thảo văn bản trong hệ thống tổ chức Hội phụ nữ Việt Nam

Phần thứ tám. Tra cứu, giải đáp pháp luật mới nhất về hôn nhân gia đình, chế độ thai sản.

Sách có độ dày 400 trang, bìa mềm, khổ 19x27 cm, In và nộp lưu chiểu quý III/2016. Giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook