“TÀI LIỆU NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ; HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ ÁP DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP”

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

Công tác phòng cháy chữa cháy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đến tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu dân cư, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nhanh chóng được hình thành và phát triển dẫn đến nguy cơ về cháy, nổ xảy ra cao. Mặc dù đã có nhiều biện pháp thông tin, tuyên truyền và sự nỗ lực của các   cấp,   các   ngành   để   chỉ   đạo   thực   hiện   công   tác   phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ nhưng các vụ cháy nổ vẫn xảy ra và để lại những hậu quả nghiêm trọng.

        Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy tìm hiểu những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thuận lợi trong việc tra cứu các quy định về pháp luật về phòng chống cháy nổ; trang bị, bố trí, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy; an toàn cháy nổ trong quản lý, sử dụng hóa chất, vũ khí, vật  liệu   nổ  và  công   cụ   hỗ  trợ...;  Trung   tâm   giới  thiệu  sách Thành Phát phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:

“TÀI LIỆU NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ; HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ ÁP DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần   thứ   nhất.  Những   kiến   thức   cơ   bản   về   công   tác phòng cháy chữa cháy (gồm các  kiến thức về  cháy nổ; sử dụng phương tiện chữa cháy; phòng ngừa rủi ro cháy nổ tại các cơ sở; cách xử lý đám cháy; thoát hiểm khi có cháy…);

Phần thứ hai.  Tổ chức và điều kiện đảm bảo hoạt động công tác cứu hộ, cứu nạn trong phòng chống cháy nổ;

Phần thứ ba. Hỏi đáp về công tác phòng chống cháy nổ theo Luật phòng cháy và chữa cháy;

Phần thứ tư. Phòng chống cháy nổ hóa chất trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng và vận chuyển;

Phần thứ năm. Trang bị, bố trí, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Phần thứ sáu.  Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Phần thứ bảy. Chính sách dành cho lực lượng tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy (gồm chính sách tiền lương; chế độ bảo hiểm; mức bồi thường, trợ cấp trong quá trình tham gia công tác chữa cháy…).

Sách dày 440 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook