Trợ giúp cái chết thanh thản

Giá bìa: 325.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

Mỗi ngày sống, mỗi ngày chúng ta đang tiến gần về cái chết, ai ai trong chúng ta cũng phải chết – Đó là một quy luật tất yếu. Có người chết vì tuổi già, có người chết trẻ vì bệnh tật hoặc có người chết “bất đắc kỳ tử” (những tai họa bất ngờ ập đến). Cái chết đối với chúng ta là chắc chắn xảy ra, chỉ ấn định thời gian chết thì hầu hết chúng ta không thể biết.

Để hiểu về cái chết theo quan niệm của Phật giáo, Trung tâm phát hành rộng rãi cuốn sách:

 “Trợ giúp cái chết thanh thản

nội dung gồm 4 phần sau đây:

Phần I- Tìm hiểu về sự chết là gì?

Phần II- Hành trình đến cái chết theo quan niệm của đạo Phật giáo

Phần III – Trợ giúp người lâm chung theo Phật giáo

Phần IV- Kinh Phật

Mỗi phần có ý nghĩa phục vụ khác nhau, giúp đỡ bạn đọc tìm hiểu về sự chết của con người toàn vẹn nhất theo quan điểm Phật giáo. Phần I, được khái quán chung về cái chết. Cái chết theo định nghĩa của y học, Cái chết theo tôn giáo, hay Ranh giới giữa sống và chết như thế nào? Phần II – Giới thiệu cái chết theo quan niệm của đạo Phật. Làm sao để chết thanh thản? Chết có đáng sợ không? Chết an lạc, tái sinh hoan hỉ, … tất cả được thể hiện ở phần II. Phần III, được truyền tải với nội dung sau: Hộ niệm lúc người lâm chung, Hướng dẫn gia đình được hộ niệm khi có người thân mất, Các hiện tượng người chết không siêu thoát – việc gia đình cần phải làm để giúp người chết, Những việc gia đình cần làm để người mất được lợi ích, Giúp đỡ người lúc hấp hối, Hiến tặng thể xác có tốt không?... sẽ được diễn giải cụ thể ở phần III. Phần IV, gồm một số bài kinh Phật giáo. Bài phát nguyện vãng sinh cực lạc, Hướng nguyện A Di Đà Phật, Bát – Nhã tâm kinh…Tất cả được trình bày một cách dễ hiểu và cô đọng nhất. 

Thực sự, đây là một cuốn sách có giá trị phục vụ cao cho đời sống tâm linh con người, Trung tâm chúng tôi xin giới thiệu bạn đọc gần xa hưởng ứng cuốn sách này.

Sáh đẹp, khổ 20x28 cm, dày 432 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu qúy III / 2013.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook