tuyển tập các mẫu diễn văn & Bài phát biểu trong hội nghị, hội thảo

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 424 trang, Giá: 350,000đ. NXB. Dân Trí. In & nộp lưu chiểu quý II/2016.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook