TUYỂN TẬP CÁC QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, KINH TẾ NĂM (2013-2016)

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

TUYỂN TẬP CÁC QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, KINH TẾ NĂM (2013-2016)

Giám đốc thẩm là một thủ tục đặc biệt được áp dụng khi bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị phát hiện có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyếtr các vụ án. Thủ tục này là hình thức đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng dân sự.

Ngày 17-10-2016 Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục công bố ( 04) bốn án lệ theo Quyết định số 698/2016/QĐ-CA  được áp dụng từ 01-12-2016 bao gồm:

Án lệ số 07/2016/AL Về trường hợp công nhận mua bán nhà được xác lập trước ngày 1-7-1991

Án lệ số 08/2016/AL Về việc xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất, trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm

Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại

Án lệ số 09/2016/AL về Quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Giám đốc thẩm là thủ tục xét lại các bản án đã có hiệu lực pháp luật chứ không phải xét xử lại các bản án, Quyết định đó. Là cơ sở pháp lý để các chủ thể có thẩm quyền kháng nghị dựa vào đó yêu cầu tòa án xem xét lại vụ án bằng việc ra quyết định kháng nghị

Quyết định kháng nghị bao gồm kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án, có vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng…

Nhằm cung cấp cho độc giả quan tâm đến hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân chúng tôi tổng hợp các quyết định Giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao trong các lĩnh vực hình sự, dân sự và kinh tế phục vụ việc nghiên cứu và các mục đích hợp pháp khác.

Cuốn sách được xây dựng theo các phần :

Phần I: Các quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về hình sự

Phần II: Các quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về dân sự

Phần III: Các quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về kinh tế

Phần IV: 04 án lệ của tòa án nhân dân tối cao (áp dụng 1-12-2016)

Sách dày 572 trang khổ 20x28 được in bằng giấy trắng bãi bằng. in xong và phát hành tháng 10 năm 2016. giá phát hành là : 350.000 đồng 1/quyển

Xin vui lòng liên hệ số: 0903219739 gặp Anh Hải hoặc fax: 08.38310057

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook