ỨNG DỤNG BINH PHÁP TÔN TỬ TRONG KINH DOANH, VĂN PHÒNG CÔNG SỞ VÀ CUỘC SỐNG

Giá bìa: 325.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

      Với chủ trương là cung cấp những thông tin thiết thực, những tri kiến thức của cổ nhân và  việc áp dụng những kiến thức của cổ nhân vào việc kinh doanh trong thời đại ngày nay của các doanh nhân Đông – Tây đến các bạn trẻ, đến với các doanh nhân và những người yêu thích kinh doanh, yêu thích khám phá để vượt lên chính mình từ những kinh nghiệm của những người đi trước trong sự sáng tạo, tiếp thu có chọn lọc. Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn Sách: ỨNG DỤNG BINH PHÁP TÔN TỬ TRONG KINH DOANH, VĂN PHÒNG CÔNG SỞ VÀ CUỘC SỐNG

  Nội dung của cuốn sách bao gồm 2 phần: Phần I. Binh pháp Tôn Tử - một hạt ngọc trong binh pháp cổ phương Đông ( Tôn Tử và binh pháp Tôn Tử; Tiểu sử Tôn Tử; Tôn Tử và sự nghiệp cầm quân; Binh pháp Tôn Tử - tuyệt tác binh thư thời cổ đại; Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về Binh pháp Tôn Tử trong: Phương pháp tác chiến, Phương pháp dùng gián điệp, Đặt kế hoạch tác chiến – Chiến lược, chiến thuật, Vấn đề quân nhu và lương thực); Các nguyên tắc chiến lược và chiến thuật chính yếu; Tam thập lục kế; Tư tưởng về binh pháp qua các khía cạnh văn hóa;  Các danh tướng thời xưa của Trung Hoa và Việt Nam ); Phần II. Văn hóa kinh doanh và việc ứng dụng tinh hoa binh pháp của cổ nhân ( Văn hóa kinh doanh từ truyền thống đến hiện đại; Ứng dụng binh pháp Tôn Tử trong kinh doanh: Bàn thêm về sự ứng dụng binh pháp và các triết thuyết trong kinh doanh: Nguyên tắc quân sự trong chiến lược kinh doanh, Áp dụng binh pháp Mặc Công để xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng,16 nguyên tắc kinh doanh của Đào Chu Công, Triết học Khổng Tử, binh pháp Tôn Tử, ng dng “Binh pháp Tôn Tử” trong kinh doanh và quản lý doanh nghiệp ở phương Đông và phương Tây)

Đây là một cuốn sách tham khảo có giá trị, giúp cho các cơ quan đơn vị và tất cả mọi người đạt được những hiệu quả khả quan trong việc thực hiện kinh doanh ở nhiều khía cạnh trong sự kết hợp những nét đẹp về văn hóa kinh doanh trong mối tương quan của các giá trị đã được lưu truyền của dân tộc và trên nhân loại.

Sách đẹp, khổ 19x27cm, dày 440 trang. Giá: 325.000 Nộp lưu chiểu quý I / 2013.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook