230 biểu mẫu văn bản trong Tố Tụng Hình Sự, Tố Tụng Dân Sự, Tố Tụng Hành Chính áp dụng tại Tòa án từ năm 2017

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Vừa qua năm 2015 tại kỳ họp thứ 10 ngày 27-11-2015, Quốc Hội khóa XIII đã thông qua Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bộ luật Tố Tụng Dân Sự và Luật Tố Tụng Hành Chính mới

Để đảm bảo áp dụng thống nhất các văn bản Luật nêu trên tại Tòa án, Tòa Án Nhân Dân tối cao đã ban hành các văn bản hướng dẫn kèm theo 230 mẫu văn bản tố tụng trong các lĩnh vực nêu trên.

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bộ luật Tố Tụng Dân Sự và Luật Tố Tụng Hành Chính mới, Nhà xuất bảnThế Giới cho xuất bản cuốn sách:

Cuốn Sách 230 biểu mẫu văn bản trong Tố Tụng Hình Sự, Tố Tụng Dân Sự, Tố Tụng Hành Chính áp dụng tại Tòa án từ năm 2017 do luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn.

Cuốn sách được bố cục thành bốn phần:

- PHẦN I: 60 BIỂU MẪU VĂN BẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ.

- PHẦN II: 93 BIỂU MẪU VĂN BẢN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ.

- PHẦN III: 62 BIỂU MẪU VĂN BẢN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH.

- PHẦN IV: 15 BIỂU MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 432 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý I/2018.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook