Sách So Sánh Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 Với Bộ Luật Hình Sự Năm 1999, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2009

Giá bán: 189.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu cuốn sách So Sánh Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 Với Bộ Luật Hình Sự Năm 1999, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2009. Nhằm giúp bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết Bộ luật Hình sự năm 2015, đánh giá toàn diện về những khác biệt của Bộ luật Hình sự năm 2015 so với Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), cũng như thuận lợi trong quá trình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

Sách So Sánh Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 Với Bộ Luật Hình Sự Năm 1999, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2009

Sách So Sánh Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 

Bộ luật hình sự năm 1999 được ban hành, đất nước ta đã có những thay đổi lớn về mọi mặt, tình hình tội phạm nhìn chung vẫn diễn biến hết sức phức tạp với những phương thức thủ đoạn mới. Số lượng tội phạm có xu hướng gia tăng, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường, vì vậy đã làm cho Bộ luật hình sự năm 1999 trở nên bất cập, trước tình hình đó, tại kì họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 với 03 phần, 26 chương, 426 điều. So với Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung 2009, Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều nội dung mang tính đột phá, đổi mới cơ bản về chính sách hình sự, thể chế hóa được những quan điểm, chủ trương mới của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định, nguyên tắc chỉ đạo của Hiến pháp 2013, đặc biệt là các quy định về ghi nhận và đảm bảo thực hiện các quyền con người, quyền công dân, cập nhật kịp thời các hành vi vi phạm có tính chất phổ biến, nguy hiểm cao cho xã hội để có biện pháp xử lí hình sự thích đáng, khắc phục tình trạng hình sự hóa quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự và bỏ lọt tội phạm đồng thời nội luật hóa các quy định có liên quan trong các diều ước quốc tế nước ta là thành viên, góp phần tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng  chống tội phạm.
Sách trình bày đẹp, có độ dày 430 trang, khổ 19x28cm, Giá bìa: 189.000đ. Xuất bản quý IV/2017     

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook