Sách Án Lệ Việt Nam – Phân Tích Và Luận Giải (Từ án lệ số 1 đến Án lệ số 43)

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 295.000₫

- +
Mua hàng

Cuốn sách “Án lệ Việt Nam - Phân Tích và Luận Giải (Từ Án Lệ Số 1 Đến Án Lệ Số 43)” được biên soạn bởi Luật sư, TS Lưu Tiến Dũng, người đã có hơn ba mươi năm hành nghề luật và đã có thời gian công tác tại Ban Thư ký Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, là Thư ký một số phiên tòa giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, sách biên soạn một cách công phu với cách tiếp cận phân tích các án lệ xuất phát từ các quy định sẵn có của pháp luật nhằm góp phần hiểu rõ và khái quát hơn nội dung các kết luận pháp lý của các án lệ đã đượ công bố.
Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tìm hiểu và áp dụng đúng những quy định mới nhất của Nhà nước về các Án Lệ Việt Nam. Nhà xuất bản Tư Pháp phối hợp cùng với Trung Tâm Sách Pháp Luật xin giới thiệu cuốn sách:  
Án Lệ Việt Nam – Phân Tích Và Luận Giải (Từ án lệ số 1 đến Án lệ số 43)

Sách Án Lệ Việt Nam – Phân Tích Và Luận Giải (Từ án lệ số 1 đến Án lệ số 43)

Công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta bước sang giai đoạn quan trọng từ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ chính trị “về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”, theo đó, TANDTC cần “tập trung làm tốt nhiệm vụ giám đốc thẩm, tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn các Tòa án áp dụng pháp luật thống nhất”. Tiếp theo, ngày 02/06/2005, Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Với Nghị quyết này, lần đầu tiên TANDTC được giao nhiệm vụ phát triển án lệ. Ngày 28/10/2015, Hội đồng thẩm phán TANDTC đã ban hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Kể từ án lệ đầu tiên được công bố ngày 06/04/2016 đến nay, Hội đồng thẩm phán TANDTC đã ban hành 43 án lệ  hướng dẫn TAND các cấp áp dụng thống nhất pháp luật.

Sách đẹp, khổ 16x24 cm, khổ 16x24cm, dày hơn 800 trang, Giá bìa: 350.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý III/2021    
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook