Sách Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 - Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Năm 2015 - Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam Năm 2015 Và Quy Định Về Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Tòa Án Nhân Dân

Giá bìa: 400.000₫
Giá bán: 290.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 - Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Năm 2015 - Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam Năm 2015 Và Quy Định Về Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Tòa Án Nhân Dân

Ngày 20 tháng 06 năm 2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị Quyết Số 41/2017/QH14 Về Việc Thi Hành Bộ Luật Hình Sự Số 100/2015/QH13 Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Theo Luật Số 12/2017/QH14 Và Về Hiệu Lực Thi Hành Của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Số 101/2015/QH13, Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Số 99/2015/QH13, Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam Số 94/2015/QH13. Theo đó các bộ luật và luật trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
Ngày 10/07/2017, Văn phòng Quốc hội đã ra Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật Hình sự.
Ngày 18/06/2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư số 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân.
Để kịp thời phổ biến những bộ luật, luật và quy định mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành cuốn sách:
BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 - BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 - LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015 - LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM NĂM 2015 VÀ QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN

sách Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 - Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Năm 2015 - Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam Năm 2015 Và Quy Định Về Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Tòa Án Nhân Dân

Nội dung cuốn sách gồm 6 phần chính như sau:
Phần I. NGHỊ QUYẾT SỐ 41/2017/QH14 NGÀY 20/06/2017 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV.
Phần II. BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 (Đã cập nhật, hợp nhất Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13).
Phần III. BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015.
Phần IV. LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015.
Phần V. LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM NĂM 2015.
Phần VI. QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN.
Cuốn sách có trình bày mục lục chi tiết từng chương, từng điều nên rất tiện tra cứu.

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 600 trang, Giá: 400.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý IV/2020.     
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook