bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2015

Giá bìa: 398.000₫
Giá bán: 350.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày 640 trang, Giá: 398.000đ. NXB. Lao động . In & nộp lưu chiểu quý III / 2016.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook