Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 434 trang, Giá: 350.000đ. NXB. Hồng Đức. In & nộp lưu chiểu quý II/2016.

Đánh giá
Bảo hành