CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 06/4/2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định số 220/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Theo đó, 06 (sáu) án lệ đã được ban hành kèm theo Quyết định này bao gồm:

v Án lệ số 01/2016/AL về vụ án “Giết người”

v Án lệ số 02/2016/AL về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản”

v Án lệ số 03/2016/AL về vụ án “Ly hôn”           

v Án lệ số 04/2016/AL về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”    

v Án lệ số 05/2016/AL về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”

v Án lệ số 06/2016/AL về vụ án “Tranh chấp thừa kế”

Ngày 17/10/2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục ra Quyết định số 698/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Theo đó, 04 (bốn) án lệ đã được ban hành kèm theo Quyết định này bao gồm:

v Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991

v Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm

v Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại

v Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Bên cạnh đó, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng có rất nhiều Quyết định giám đốc thẩm về dân sự, về hình sự, về kinh tế      , về lao động,...

Nhằm giúp quý độc giả nắm bắt những quy định nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Các Án lệ

Phần thứ hai. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về dân sự

Phần thứ ba. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về hình sự

Phần thứ tư. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về kinh tế  

Phần thứ năm. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về lao động

Phần thứ sáu. Các nghị quyết mới của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Sách có độ dày 400 trang, giá 350,000đ/ 1 cuốn. Xuất bản quý I/2017

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook