CẨM NANG CÔNG TÁC DÀNH CHO CÁN BỘ TƯ PHÁP LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ, LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

     Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, ngày 20/6/2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 với 8 chương, 48 điều. Một trong những điểm mới của Luật, là diện người được trợ giúp pháp lý đã bao quát và mở rộng hơn so với luật hiện hành, tăng từ 7 nhóm lên 14 nhóm người. Điều này góp phần thể hiện đúng bản chất của trợ giúp pháp lý Nhà nước, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Cùng ngày, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 cũng được thông qua. Luật có 9 chương, 78 điều, quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Để kịp thời phổ biến nội dung cụ thể của hai Luật trên và các quy định pháp luật mới về ban hành văn bản pháp luật, về đăng ký hộ tịch, chứng thực, công chứng.., về cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (theo Nghị định 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017), về chuẩn tiếp cận pháp luật (theo Thông tư 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017), Trung tâm Sách Pháp luật  liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:

CẨM NANG CÔNG TÁC DÀNH CHO CÁN BỘ TƯ PHÁP

LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ, LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017

Phần thứ hai. LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Phần thứ ba. HỎI ĐÁP LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Phần thứ tư. HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC, CÔNG CHỨNG DÀNH CHO CÁN BỘ TƯ PHÁP

Phần thứ năm: VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP & CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 406 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý III/ 2017.

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook