Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 330.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu Bộ Sách: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhà xuất bản Công An Nhân Dân.

1.   Cuốn sách: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do tác giả PGS TS. Trần Anh Tuấn chủ biên. Sách do Nhà xuất bản Tư Pháp xuất bản quý II năm 2017, nhằm giúp bạn đọc nói chung và những người làm công tác xét xử nói riêng, nâng cao được kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 một cách khoa học, cũng như nâng cao được hiệu quả công tác áp dụng pháp luật.

Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015

Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015

Việc tìm hiểu các quy định của Bộ luật tố  tụng dân sự năm 2015 nhằm giúp bạn hiểu sâu hơn và làm rõ những điểm mới của Bộ luật này, cơ sở lý luận của các quy định cũng như mối liên hệ giữa chúng với các văn bản pháp luật có liên quan, góp phần cho việc nhận thức và áp dụng pháp luật tố tụng  dân sự được đúng đắn và thống nhất là điều cần thiết. Với ý nghĩa đó, nhóm tác giả đã tiến hành biên soạn cuốn sách: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015 của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả, bao gồm các nhà thực tiễn là thành viên của Tổ biên tập, các nhà nghiên cứu, các giảng viên đã trực tiếp đóng góp ý kiến phản biện Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 sẽ góp phần làm sâu sắc thêm các quy định của Bộ luật này.Hy vọng cuốn sách bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc.
Sách đẹp, khổ 16x24 cm, dày 1,150 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2017.  

2.   Bộ luật Dân sự 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua với nhiều nội dung mới về xác lập, bảo vệ quyền dân sự; năng lực pháp luật dân sự của cá nhân, pháp nhân; hộ gia đình, tổ hợp tác; tài sản; giao dịch dân sự; đại diện; thời hạn, thời hiệu; quyền tài sản; Ngày 24 tháng 11 năm 2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 (Bộ luật dân sự năm 2015). Ngày 08 tháng 12 năm 2015, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 20/2015/L-CTN về việc công bố Luật. Bộ luật Dân sự 2015 gồm 6 Phần, 27 Chương, 689 Điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Trung Tâm Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu cuốn Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 của nhà xuất bản Công An Nhân Dân do tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Cừ - PGS.TS Trần Thị Huệ đồng chủ biên. Cuốn sách là tài liệu quý giá của công trình nghiên cứu khoa học chuyên khảo, chuyên sâu về Bộ Luật Dân Sự 2015 của tập thể tác giả. Cung cấp những kiến thức và thông tin thiết thực, bổ ích cho nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập, giảng dạy và áp dụng thực tiễn.
Để kịp thời phổ biến Bộ luật Hình Dân sự năm 2015 và những quy định pháp luật mới nhất về Bộ luật Hình Dân sự, Nhà xuất bản Công An Nhân Dân cho xuất bản cuốn sách:
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Cuốn Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015, với Phương thức tiếp cận của nhóm tác giả là phân tích làm rõ nội dung của từng điều luật; Bình luận các nội dung tích cực và phù hợp với thực tiễn thực hiện và áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự; phát hiện những nội dung còn hạn chế, chồng chéo, trùng lập, thiếu khuyết từ đó có định hướng hoàn thiện.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý bạn đọc. 
Sách được xuất bản năm 2017 có độ dày 1,127 trang khổ lớn A4 (19x27), hình thức bìa mềm, sách đẹp, trang trọng,
Trân trọng giới thiệu!
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook